MULTI
Du er her: ForsideBlanketterLogopakke

Offerfondens Logo på evt. produkter og resultater

Det er en forudsætning for udbetaling af tilskud, at det tydeligt fremgår af publikationer, herunder rapporter, brochurer, plakater, nyhedsbreve mv. samt ved elektronisk formidling i form af hjemmesider, at Offerfonden har deltaget i finansieringen af projektet/aktiviteten. Følgende tekst skal derfor indsættes på produktet:  

 ”Dette materiale er støttet økonomisk af Offerfonden. Materialets udførelse, indhold og resultater er alene forfatternes ansvar. De vurderinger og synspunkter, der fremgår af materialet, er forfatternes egne og deles ikke nødvendigvis af Rådet for Offerfonden”. 

Hvis nogle af ovennævnte produkter rettes mod et internationalt publikum (f.eks. ved forskningsprojekter), skal der i stedet indsættes følgende engelsksprogede tekst:

“These materials have received financial support from The Danish Victims Fund. The execution, content, and results of the materials are the sole responsibly of the authors. The analysis and viewpoints that have been made evident from the materials belong to the authors and do not necessarily reflect the views of The Council of The Danish Victims Fund.”

Endvidere skal Offerfondens logo indsættes på produktet. I de tilfælde hvor den ovenstående engelske tekst benyttes, skal der indsættes det tilsvarende engelsksprogede logo.

 

Logoer:

Logo Offerfonden (PNG-fil)

Logo Offerfonden - Engelsk version (PNG-fil)


Rådet for Offerfonden| Toldboden 2, 2. sal | DK-8800 Viborg | Telefon +45 3392 3334 | E-mail offerfonden@civilstyrelsen.dk