MULTI
Du er her: ForsideNyhederNyhedsarkiv2014Pressemeddelelse

Pressemeddelelse

 

Styrket indsats over for ofre for kriminalitet og trafik

Nyt råd er klar til at modtage ansøgninger om tilskud fra Offerfonden til initiativer til støtte for ofre og offerrelateret forskning

Af regeringsgrundlaget fra oktober 2011 fremgik det, at ofre for kriminalitet skal hjælpes bedre.

Herefter fremlagde regeringen i juni 2012 sammen med Enhedslisten en offerpakke, som skal sikre mere hjælp til ofre for kriminalitet. Et af hovedpunkterne i offerpakken er etableringen af en offerfond, som gennem økonomisk støtte til projekter og aktiviteter skal sikre, at ofre for kriminalitet og trafik i fremtiden får en bedre hjælp til at komme videre i livet. 

Denne del af offerpakken er nu klar til at blive skudt i gang, idet Rådet for Offerfonden er blevet etableret, og kan påbegynde sit arbejde med at uddele midlerne fra Offerfonden.  Loven blev vedtaget den 28. maj 2013, og den 1. januar 2014 blev Offerfonden etableret.
Der er i 2014 afsat 28 millioner til uddeling fra Offerfonden.

Der er blevet udnævnt tre medlemmer i det nye uafhængige råd. De er nu parate til at modtage de første ansøgninger om tilskud fra Offerfonden til initiativer til offerhjælp og offerrelateret forskning.

Formanden for det uafhængige Råd for Offerfonden, Eva Smith, venter sig meget af sin nye post, og udtaler i den forbindelse:
 ”Det er et meget spændende tiltag med en Offerfond, fordi den støtte vi kommer til at give til projekter og aktiviteter vedrørende rådgivning, forskning og uddannelse, vil ramme bredere, end den personskadeerstatning, som ofre for forbrydelser ellers kan være berettiget til. Herved tænker jeg også på de ofre, som for eksempel ikke har politianmeldt den forbrydelse, de er blevet udsat for, men som i stedet søger hjælp hos offerrådgivninger, og de forskellige muligheder, der nu er for at støtte forskning, herunder for eksempel forskning som vil forbedre hjælpeforanstaltninger for ofre; dette gælder også trafikofre. Jeg er overbevist om, at midlerne fra Offerfonden kan være med til at gøre en forskel for ofre generelt fremadrettet.”

 

Fakta om Offerfonden

Formål

Offerfonden har til formål at yde tilskud til projekter og aktiviteter, der generelt kan styrke viden om eller indsatsen til støtte for ofre for forbrydelser og trafikofre eller grupper heraf.  Formålet med dette tiltag er at fremme viden, initiativer og aktiviteter, med henblik på at ofre i fremtiden vil kunne få bedre hjælp til at komme videre i livet.

Som eksempler på hvad fondens midler vil kunne yde tilskud til:

  • Lokale og landsdækkende offerrådgivninger, herunder foreninger der arbejder for at hjælpe trafikofre,
  • Offerrelateret forskning,
  • Uddannelsesindsatser for f.eks. frivillige ved offerrådgivningerne,
  • Seminarer m.v. med fokus på ofre,
  • Udarbejdelse og distribution af informationsmateriale til ofre,
  • Forsøgs- og udviklingsaktiviteter, som f.eks. nye former for behandling af ofre.

Offerfonden vil alene kunne yde støtte til generelle offerrelaterede projekter og aktiviteter og ikke direkte til enkelte ofre. Det er fortsat Erstatningsnævnet, som varetager behandlingen af ansøgninger om erstatning til de enkelte ofre i henhold til offererstatningsloven.

Offerbidraget

Offerfondens midler skal komme fra gerningsmænd, der begår kriminalitet af mere alvorlig karakter eller grovere færdselsforseelser. De pålægges at betale et offerbidrag på 500 kr.

Rådet

Fondens midler administreres af et uafhængigt råd bestående af en formand og et medlem som udnævnes efter indstilling fra Rektorkollegiet samt et medlem som indstilles fra Offerrådgivningen i Danmark.

Det nyudpegede råd består nu af formand professor Eva Smith, professor Ask Elklit, der er udpeget efter indstilling af Rektorkollegiet samt advokat Søren Grunnet Løvenlund, der er udpeget efter indstilling fra Offerrådgivningen i Danmark.

Indgivelse af ansøgning om tilskud

Rådet for Offerfonden afholder mindst to ansøgningsrunder om året. Rådet indkalder ansøgninger om tilskud ved offentligt tilgængelige opslag på Offerfondens hjemmeside. Derudover er det muligt for interesserede at tilmelde sig Offerfondens nyhedsmail, og derigennem få en påmindelse om, hvornår næste ansøgningsrunde starter mv.

Rådet har mulighed for at opstille særlige kriterier for vurderingen af ansøgninger for en bestemt ansøgningsrunde, herunder for eksempel særlige fokusområder i forhold til hjælp til ofre for kriminalitet og trafik. Derved kan rådet opnå en større diversitet i de projekter/aktiviteter, som Offerfonden kan støtte.

Det første opslag kommer i dag. Det gælder for ansøgninger om tilskud til offerrådgivninger, uddannelsesindsatser, seminarer, informationsmateriale, forsøgs- og udviklingsaktiviteter og lignende projekter og aktiviteter. Det næste opslag kommer om to dage, og gælder for forskningsprojekter.

Fristen for den første ansøgningsrunde i Offerfondens historie er den 16. juni 2014. Fristen for den anden ansøgningsrunde (forskningsprojekter) er den 18. juni 2014. 

Formanden Eva Smith ser frem til de kommende rådsmøder, hvor de første ansøgninger skal behandles, og udtaler:

”Jeg er meget spændt på at se, hvor mange ansøgninger vi får i de første to ansøgningsrunder, og hvilke gode ideer og tiltag fondens midler kommer til at hjælpe med til at føre ud i livet.”

Senest opdateret: 09-04-2014

Til toppen

Rådet for Offerfonden| Toldboden 2, 2. sal | DK-8800 Viborg | Telefon +45 3392 3334 | E-mail offerfonden@civilstyrelsen.dk