MULTI
Du er her: ForsideOfte stillede spørgsmålHvordan træffes der afgørelse om, hvem der får tilskud?

Hvordan træffes der afgørelse om, hvem der får tilskud?

Afgørelse, om hvilke ansøgere der får tilskud, træffes på et rådsmøde. Rådsmødet holdes i forlængelse af ansøgningsfristens udløb eller (for forskningsprojekter) efter Danmarks Innovationsfond har afgivet forskningsfaglige vurdering af de indkomne ansøgninger.

Rådet består af en formand og to medlemmer. De to medlemmer er udpeget efter indstilling fra Rektorkollegiet og Offerrådgivningen i Danmark.  Rådet er beslutningsdygtigt, når to af rådets medlemmer er til stede. Afgørelserne træffes efter stemmeflertal. Såfremt der er stemmelighed, er formandens stemme afgørende. Møderne er ikke offentlige.

Senest opdateret: 23-01-2014

Til toppen

Rådet for Offerfonden| Toldboden 2, 2. sal | DK-8800 Viborg | Telefon +45 3392 3334 | E-mail offerfonden@civilstyrelsen.dk