MULTI
Du er her: ForsideOfte stillede spørgsmålHvad kan der ansøges om?

Hvad kan der ansøges om?

Rådet for Offerfonden yder tilskud til projekter og aktiviteter, der generelt kan styrke viden om eller indsatsen til støtte for ofre for forbrydelser og trafikofre eller grupper heraf.

Rådet for Offerfonden yder tilskud til offerrådgivninger, forskning, uddannelsesindsatser, seminarer, informationsmateriale, forsøgs- og udviklingsaktiviteter samt lignende projekter og aktiviteter.

Det er en forudsætning for, at der kan bevilges midler, at projektet eller aktiviteten har et klart offerperspektiv.

Der kan ikke ydes støtte til projekter og aktiviteter, som allerede er finansieret ved andre midler. Der kan dog gives tilskud til projekter og aktiviteter, som modtager midler fra andre støtteordninger, når der derved sker en yderligere styrkelse af projektet.

Når det gælder tilskud til organisationer, er det overordnede formål for Rådet for Offerfondens tildeling af tilskud, at ofre skal kunne få mere eller en bedre form for støtte eller hjælp, end hvad der allerede tilbydes. Der ydes således som udgangspunkt ikke tilskud til aflønning af medarbejdere, der hidtil har arbejdet som frivillige støttepersoner/rådgivere eller til almindelig drift.

Der vil dog være mulighed for at yde tilskud til at kvalificere støttepersoners arbejde, herunder til uddannelse og supervision af frivillige. Der vil ligeledes være mulighed for at søge tilskud til dækning af driftsomkostninger, såfremt de er nødvendige for projektets/aktivitetens gennemførelse.

Rådet for Offerfonden har både mulighed for at yde hel og delvis støtte til et projekts/aktivitets gennemførelse, herunder f.eks. komplette forskningsprojekter.

Der kan ikke ydes tilskud til projekter og aktiviteter, der allerede er påbegyndt eller har fundet sted.

Der kan alene ydes støtte til projekter og aktiviteter og ikke direkte til enkelte ofre. For så vidt angår ofre for forbrydelser med personskade til følge henvises til Erstatningsnævnet

Senest opdateret: 23-01-2014

Til toppen

Rådet for Offerfonden| Toldboden 2, 2. sal | DK-8800 Viborg | Telefon +45 3392 3334 | E-mail offerfonden@civilstyrelsen.dk