MULTI
Du er her: ForsideOfte stillede spørgsmålHvilke informationer offentliggøres ved projektet/aktivitetens afslutning?

Hvilke informationer offentliggøres ved projektet/aktivitetens afslutning?

En nærmere beskrivelse af projekter og aktiviteter, der har modtaget tilskud fra Rådet for Offerfonden samt deres endelige produkt m.v. kan blive offentliggjort på hjemmesiden under ”Afsluttede projekter og aktiviteter”, når projektet/aktiviteten er afsluttet.  

Herudover offentliggør Rådet for Offerfonden praksis på retsinformation.

Rådet beslutter, hvilke oplysninger der offentliggøres. Tilskudsmodtager må derfor være indstillet på, at alle resultater og/eller produkter kan blive offentliggjort.

Det bemærkes i den forbindelse, at det er rådets hensigt, at Offerfondens midler anvendes til projekter/aktiviteter, der kommer offentligheden til gode, hvorfor der som udgangspunkt ikke kan tages betaling for et evt. produkt, ligesom der ikke må være tale om indtjening som følge af evt. enerettigheder eller lignende.

Offentliggørelsen af projektet/aktiviteten skal sikre et bredt kendskab til de resultater og projekter, som har modtaget tilskud fra Offerfonden. Herudover kan oplysningerne tjene som inspiration til fremtidige projekter og aktiviteter.

 


Rådet for Offerfonden| Toldboden 2, 2. sal | DK-8800 Viborg | Telefon +45 3392 3334 | E-mail offerfonden@civilstyrelsen.dk