MULTI
Du er her: ForsideOfte stillede spørgsmålRådet for Offerfondens Logo på evt. produkter og resultater

Rådet for Offerfondens Logo på evt. produkter og resultater

Det er en forudsætning for udbetaling af tilskud, at det tydeligt fremgår af publikationer, herunder rapporter, brochurer, plakater, nyhedsbreve mv. samt ved elektronisk formidling i form af hjemmesider, at Rådet for Offerfonden har deltaget i finansieringen af projektet/aktiviteten. Følgende tekst skal derfor indsættes på produktet:

”Dette materiale er støttet økonomisk af Rådet for Offerfonden. Materialets udførelse, indhold og resultater er alene forfatternes ansvar. De vurderinger og synspunkter, der fremgår af materialet, er forfatternes egne og deles ikke nødvendigvis af Rådet for Offerfonden”. 

Samtidig skal Rådet for Offerfondens logo placeres lige under foranstående tekst. Logoet findes under blanketter under overskriften ”logopakke”.

Rådet for Offerfonden skal orienteres senest to uger inden offentliggørelsen af en publikation.

Ved projektets afslutning skal eventuelle publikationer, herunder rapporter, brochurer, plakater mv. og fotos eller andet produkt af projektet/aktiviteten sendes i elektronisk form til Rådet for Offerfonden.

Der henvises i øvrigt til Rådet for Offerfondens Standardvilkår, punkt 14.1.


Rådet for Offerfonden| Toldboden 2, 2. sal | DK-8800 Viborg | Telefon +45 3392 3334 | E-mail offerfonden@civilstyrelsen.dk