MULTI
Du er her: ForsideOfte stillede spørgsmålHvornår og hvordan udbetales tilskud?

Hvornår og hvordan udbetales tilskud?

Ansøgere som rådet har besluttet at yde tilskud til, får senest to uger efter rådsmødet tilsendt et tilsagn indeholdende oplysninger om tilskuddets størrelse, betingelser for udbetaling samt evt. særlige vilkår. Tilsagnet skal accepteres ved indsendelse af en tilskudsaccept.

Tilskuddet kan herefter udbetales enten som et engangsbeløb eller som deludbetalinger.

For begge udbetalingsmetoder gælder dog, at de sidste 10 % af det samlede tilskudsbeløb først udbetales, når projektet/aktiviteten er endeligt afsluttet.

Tilskudsmodtager kan også vælge at vente med at anmode om udbetaling til projektet/aktiviteten er afsluttet og godkendt, således at hele tilskuddet udbetales på samme tid.

Udbetaling undervejs (deludbetalinger) sker efter anmodning fra tilskudsmodtageren. Udbetalingen sker ved, at tilskudsmodtager indsender blanketten ”anmodning om udbetaling” samt en statusorientering.

Tilskudsmodtagers anmodning om udbetaling må tidligst indsendes en måned før den ønskede udbetalingsdato. 

Såfremt betalingsanmodningen kan godkendes, vil beløbet blive overført til tilskudsmodtagers konto senest en måned efter anmodningen er modtaget.

Der kan maksimalt anmodes om fire deludbetalinger pr. år (inkl. slutudbetaling). 

Anmodning om slutudbetaling indsendes, når slutrapport og slutregnskab med eventuel revision af regnskabet er godkendt af Rådet for Offerfonden.

Anmodning om slutudbetaling skal være modtaget i Rådet for Offerfonden senest en måned efter, at slutrapport og slutregnskab er godkendt.

Yderligere oplysninger om udbetaling af tilskud findes i Rådet for Offerfondens standardvilkår punkterne 4 og 12.

Senest opdateret: 24-07-2015

Til toppen

Rådet for Offerfonden| Toldboden 2, 2. sal | DK-8800 Viborg | Telefon +45 3392 3334 | E-mail offerfonden@civilstyrelsen.dk