Nævnet

Rådet for Offerfonden

  • Offerfonden er oprettet af Folketinget med virkning fra den 1. januar 2014 med det formål at yde tilskud til projekter og aktiviteter, der generelt kan styrke viden om eller indsatsen til støtte for ofre for forbrydelser og trafikofre og grupper heraf.

     

    Der kan alene ydes støtte til projekter og aktiviteter og ikke direkte til enkelte ofre.

Læs mere om Offerfonden

Rådsmøder

  • Rådet for Offerfonden har planlagt følgende rådsmøder i 2017:
  • Den  30. januar 2017 (Plenarmøde).

    Den 30. og 31. oktober 2017 (Behandling af ansøgninger på opslag 2017/1 og 2017/2).

Læs mere om rådsmøder

 

Nyheder

Nyhedsarkiv

 

Uddelte midler

 

Afsluttede projekter og aktiviteter


 

Rådet for Offerfonden| Adelgade 13 | DK-1304 København K | Telefon +45 3392 3334 | Fax +45 3920 4505 | E-mail offerfonden@civilstyrelsen.dk